-->

 

Wczesna edukacja,

Od drugiego roku życia można świadomie dziecku pomagać rozwijać pamięć, koncentrację i inteligencję. Warto w tym celu samemu się trochę dokształcić. Często przy pytaniu o wczesną edukację pojawia się termin inteligencji wielorakich amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera. Najprościej mówiąc, jest to stwierdzenie, że każde dziecko uczy się inaczej, przy czym istnieje osiem różnych typów zdolności, które jest w stanie w sobie rozwijać, w większym lub mniejszym stopniu. Do teorii tej odnoszą się obecnie wszyscy pedagodzy, także w centrach edukacyjnych, przeznaczonych dla dzieci w przedziale wiekowym 2-7. Na podstawie różnych zabaw i gier rozwijane są między innymi umiejętności ruchowe, językowe i komunikacyjne. Obecnie sami rodzice mogą podjąć się edukacji swoich dzieci w domu, dzięki przeróżnym materiałom, uczącym rozpoznawania i nazywania rzeczy i przedmiotów, a następnie liczenia i czytania.

 

 

zaproszenie